100 godina prve crnogorske željeznice

100 godina prve crnogorske željeznice

%tip%
%tip%
%tip%
%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Petar Vujović i Jadranka Simonović
Štampa:
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir:
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
6
Dimenzije:
42,00 x 35,00 mm
Šalt. tabak:
5+1
Nominala:
Tiraž:
28 000 serija i 10 000 karneta
FDC:
1

Opis