125 god. od rođenja Mila Milunovića

125 god. od rođenja Mila Milunovića

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 X 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,50 EUR
Tiraž:
30 000 serija
FDC:
1

Opis

Milo Milunović, crnogorski slikar, rođen je 1897. godine.

Školovao se na Cetinju, u Monci i Skadru, a umjetnost je izučavao u Firenci i Parizu. Sa Petrom Lubardom osnovao je prvu umjetničku školu na Cetinju. Bio je redovni profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu.

Isticao je da su motivi na njegovim slikama uvijek vezani za mediteransko podneblje. Pored slikarstva, bavio se i grafikom, izradom plakata i ilustracija, nacrta za poštanske marke, scenografijom i pozorišnim kostimima, pisao kritike i rasprave o umjetnosti.

Njegova najpoznatija djela su: Predio iz Boke, Mrtva priroda sa violinom, Ribe u mreži, Tragični suton i mnoga druga.

Pošta Crne Gore u okviru izdanja “125 god. od rođenja Mila Milunovića” publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Adela Zejnilović, grafička dizajnerka iz Podgorice.