“150 godina Crkve na Grahovcu”

“150 godina Crkve na Grahovcu”

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Zoran Popović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell (Chancellor Litho PVA GUM 102 GM/2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42.00x28.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
20 000 serija
FDC:
1,1

Opis