“175 godina od rođenja Valtazara Bogišića”

“175 godina od rođenja Valtazara Bogišića”

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Ana Matić
Štampa:
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir:
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
35,00x29,00mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,50 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1

Opis