“25 godina obnove Crnogorske pravoslavne crkve”

“25 godina obnove Crnogorske pravoslavne crkve”

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Ana Pajović Kljajić
Štampa:
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
30 000 serija
FDC:
1

Opis