50 god. Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

50 god. Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 X 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,50 EUR
Tiraž:
10 000 serija
FDC:
1

Opis

Pravni fakultet u Podgorici osnovan je 25. maja 1972. godine, kao nastavno-naučna i obrazovna ustanova u kojoj se organizuje i razvija obrazovni i naučno-istraživački rad u oblasti pravnih i njima srodnih društvenih nauka. Pravni fakultet je jedan od utemeljivača Univerziteta Crne Gore.

Tokom pet decenija, pravnici ovog Fakulteta utkali su najbolji dio svog elitnog znanja i stručnosti u temelje i institucije našeg društva.

Povodom obilježavanja 50 god. Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Pošta Crne Gore publikuje prigodno izdanje za posebne prilike. Izdanje sadrži marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Adela Zejnilović, grafička dizajnerka iz Podgorice.