Dan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Dan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
“Blicdruk” – Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 ¼
Broj maraka:
jedna marka
Dimenzije:
29.00 x 35.00 mm
Šalt. tabak:
20 maraka
Nominala:
0.30 €
Tiraž:
5 000
FDC:
jedan FDC

Opis

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost osnovana je 8. marta 2001. godine, kao jedno od prvih nezavisnih regulatornih tijela za oblast telekomunikacija u regionu.

Agencija je funkcionalno nezavisna od svih subjekata koji koriste elektronske komunikacione mreže, obezbjeđuju opremu ili pružaju servise na tržištima elektronskih komunikacija i poštanskih usluga. Važnost Agencije ogleda se u obezbjeđivanju sigurnog i predvidivog ambijenta za poslovanje operatora, stvaranju uslova za primjenu i razvoj novih tehnologija, podsticanju konkurencije uz sprječavanje narušavanja tržišnog takmičenja među operatorima i obezbjeđivanju visokog stepena zaštite korisnika.

Pošta Crne Gore povodom obilježavanja Dana Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost publikuje prigodno izdanje za posebne prilike. Izdanje „Dan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost” sadrži prigodnu marku i Koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Adela Zejnilović, grafička dizajnerka iz Podgorice