Euromed Postal – Sportovi na Mediteranu Boćanje

Euromed Postal – Sportovi na Mediteranu Boćanje

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Aleksandar Mitrović
Štampa:
Blicdruk Sarajevo
Papir:
Tullis Rassell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42.00 X 28.00
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
2,00 EUR
Tiraž:
30 000
FDC:
1

Opis

Euromed Postal – Sportovi na Mediteranu

Boćanje

Boćanje je veoma stara sportska igra, nastala u Grčkoj, koja je posebno popularna u mediteranskim zemljama. Igra se boćama tj. kuglama na otvorenom igralištu.

Teren za boćanje je ravan zemljani teren, označen uzdužnim i poprečnim linijama, posut finim pijeskom dužine 27,5 m i širine 2,8-4m. Iza poprečnih granica igrališta obično se stavlja ograda za zaustavljanje kugli.

Kugle (boće) mogu biti od punog drveta, plastike ili metala. Za sportska takmičenja u boćanju upotrebljavaju se čelične kugle sa posebnim punjenjem. Bulin ili bula je najmanja kugla koja se koristi u igri, znatno manjeg prečnika u odnosu na ostale.U klasičnim disciplinama bula je uglavnom crvena, dok je u tehničkim disciplinama najčešće bijela. Ta posebna kugla predstavlja cilj prema kojem se boće tj. kugle kotrljaju.

U Boki se boćanje igralo od davnina,  a od 1950. godine počinje aktivno i organizovano igranje u klubovima koji i danas ostvaruju značajne rezultate.

Pošta Crne Gore u okviru izdanja „Euromed Postal – Sportovi na Mediteranu Boćanje“ publikuje prigodnu marku, blok i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Aleksandar Mitrović, grafički dizajner iz Podgorice