“EVROPA 2012 – Posjetite Crnu Goru”

“EVROPA 2012 – Posjetite Crnu Goru”

%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Ana Pajović - Kljajić
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell (Chancellor Litho PVA GUM 102 GM/2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
42.00 X 28.00mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
1.75 EUR
Tiraž:
50 000 serija
FDC:
1,1

Opis