Evropa – Ugroženi divlji svijet u zemlji Tivatska solila

Evropa – Ugroženi divlji svijet u zemlji Tivatska solila

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Romana Pehar
Štampa:
“Golbi” – Podgorica
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 ¼
Broj maraka:
1
Dimenzije:
31.00 x 43.00 mm
Šalt. tabak:
8+1 maraka
Nominala:
0.95 €
Tiraž:
40 000
FDC:
1

Opis

Područje Solila sa nalazi u močvarnom dijelu priobalnog pojasa Tivatskog zaliva i zahvata neiskorišćeno poplavno područje u predjelu Grbaljskog polja.

U flori i vegetaciji Crnogorskog primorja područje Solila se prepoznaje po vegetaciji koja nastanjuje zaslanjena vlažna staništa. Kako su ovakvi kompleksni tipovi prirodne vegetacije na muljevito-glinovitoj podlozi već iščezli na većini staništa na istočnoj obali Jadrana, to se očuvanje kompaktnosti područja Tivatskih solila kao sigurnog staništa halofitne vegetacije ističe kao posebni ekološki izazov. Na području Tivatskih solila registrovano je 14 predstavnika vodozemaca i gmizavaca.

Na Solilima je do sada registrovano 111 vrsta ptica, što predstavlja više od 20% ukupnog broja vrsta evropske ornitofaune. Solila su stanište brojnih ugroženih vrsta pa su zaštićena kao specijalni florističko-faunistički rezervat.

Pošta Crne Gore u okviru izdanje ,,Evropa – Ugroženi divlji svijet u zemlji Tivatska solila” publikuje prigodnu marku,blok i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Romana Pehar, slikarka iz Kotora