FAUNA 2009

%tip%
%tip%
%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Ana Pajović
Štampa:
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir:
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
4
Dimenzije:
42,00x35,00 mm
Šalt. tabak:
5+1
Nominala:
0,25; 0,40; 0,50 i 0,60 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
2

Opis