“Fauna – Prokletijski gušter (Dinarolacerta montenegrina)”

“Fauna – Prokletijski gušter (Dinarolacerta montenegrina)”

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Zoran Popović
Štampa:
"Forum” Novi Sad
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42.00 x 28.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
50 000 serija
FDC:
1

Opis