Flora i fauna

%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
A. Kostić
Štampa:
Offset CPU Sarajevo
Papir:
CPL 105 gr.
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
29,82x35,50 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,75 EUR
Tiraž:
32 000
FDC:
1

Opis