Flora – žukva

Flora – žukva

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
28.00 x 42.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
30 000 serija
FDC:
1

Opis

Žukva je višegodišnji listopadni grm iz porodice leptirnjača (Fabaceae), koji doseže visinu i do tri metra. Voli sunčana mjesta i često se može naći u priobalnim staništima, obodom šuma, uz puteve, duž cijelog mediteranskog regiona.

Od davnina su se od njenih okruglastih šupljih grana pravila užad, koja su primjenu nalazila u izradi korpi, metli, tepiha, odjeće, ribarskih mreža, dok se od njenih cvjetova dobijala žuta boja, koja se koristila za bojadisanje vune, lana i pamuka. Zbog žukvinih savitljivih grana, čvrstih vlakana i primjene u pletarstvu nastalo je i latinsko ime roda Spartium (gr. spartion – uže).

Pošta Crne Gore u okviru izdanja Flora Žukva (Spartium junceum) publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje:Romana Pehar, slikarka iz Kotora