Istorijsko nasljeđe

Istorijsko nasljeđe

Prigodna marka
%tip%
Tabak
Tabak
Koverat prvog dana
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Aleksandra Drecun
Štampa:
"Golbi" - Podgorica
Papir:
Muflep
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35,00x29,00mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,70 EUR
Tiraž:
80 000 serija
FDC:
2

Opis

Petar I Petrović Njegoš

Petar I Petrović Njegoš je utemeljivač novovjekovne crnogorske države, zakonodavac, zakonopisac, politički mislilac, vojskovođa, vizionar i duhovnik.
Za života je nazivan „Svetim Vladikom“. Za svetitelja je proglašen 1834. godine.
Jedna je od najznačajnijih ličnosti crnogorske istorije. Napisao je veliki broj poslanica, koje imaju izuzetnu književnu vrijednost.
Pošta Crne Gore u okviru izdanja Istorijsko nasljeđe ,, Petar I Petrović Njegoš” publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.
Dizajnersko rješenje: Aleksandra Drecun, grafička dizajnerka sa Cetinja

Sahat kula u Podgorici

Sahat kula (tur. Saat Kulesi) je građevina koja se nalazi na Trgu Bećir-bega Osmanagića u naselju Stara varoš u Podgorici. To je rijetka podgorička građevina koja je preživjela njemačko bombardovanje Podgorice u Drugom svjetskom ratu. Sagrađena je 1667. godine i dugo je bila vojno utvrđenje. Sagradio ju je osmanski vezir Hadži-paša Osmanagić. Prema izvorima sat na kuli je naručen iz Italije. Dugo vremena Sahat kula je služila za odbranu i kao gradski sat. Visoka je 16 metara i drvenim podijumima podijeljena na četiri nivoa, koji dnevnu svjetlost dobijaju kroz kamene otvore na zidu.
Pošta Crne Gore u okviru izdanja Istorijsko nasljeđe ,,Sahat kula u Podgorici” publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.
Dizajnersko rješenje: Aleksandra Drecun, grafička dizajnerka sa Cetinja