“Istorijsko nasljeđe”

“Istorijsko nasljeđe”

%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Zoran Popović i Đorđija Radević
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell (Chancellor Litho PVA GUM 102 GM/2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35.37 X 29.22 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,70 EUR
Tiraž:
15 000 serija
FDC:
2

Opis