“Istorijsko nasljeđe”

“Istorijsko nasljeđe”

%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Zoran Popović, Anica Damjanović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
1,25 EUR
Tiraž:
50 000 serija
FDC:
2

Opis