“Istorijsko nasljeđe”

“Istorijsko nasljeđe”

%tip%
%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Zoran Popović i Iva Ivanović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell (Chancellor Litho PVA GUM 102 GM/2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
3
Dimenzije:
35.37x29.22 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
2,05 EUR (0,30; 0,95)
Tiraž:
20 000 serija
FDC:
2

Opis