“Istorijsko nasljeđe”

“Istorijsko nasljeđe”

%tip%
%tip%
%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Bojana Bogavac, Đorđije Radević, Ana Pajović, Jadranka Simonović
Štampa:
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir:
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
4
Dimenzije:
35,00 mm x 29,00mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
2,40EUR
Tiraž:
30 000 serija
FDC:
FDC 1

Opis