JEDRENJACI – “75 godina jedrenjaka Jadran”

JEDRENJACI – “75 godina jedrenjaka Jadran”

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Jadranka Simonović
Štampa:
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir:
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29,82 x 35,50 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,50 EUR
Tiraž:
28 000 serija
FDC:
1

Opis