Minđuše iz antičke Budve

Minđuše iz antičke Budve

Prigodna marka
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"Golbi" – Podgorica
Papir:
Fedrigoni Arcoset
Župčanje:
13 ¼
Broj maraka:
1
Dimenzije:
43X31 mm
Šalt. tabak:
8+1 maraka
Nominala:
0.95 €
Tiraž:
30 000
FDC:
1

Opis

Euromed Postal

Mediteranski ručno rađeni nakit

Minđuše iz antičke Budve

Budvanska antička nekropola potiče iz V vijeka p.n.e. Njena istorija dijeli se na grčko-ilirsku i mlađu rimsku. Sudeći po eksponatima, život nekadašnjih stanovnika Budve obilovao je prefinjenim i ukrašenim rukotvorinama. O tome svjedoči i postavka Arheološkog muzeja u Budvi, čije posebno mjesto čini kolekcija helenističkog zlatnog nakita. Najizrazitiji helenistički motiv predstavlja umetanje u zlatnu nit ukrasa od poludragog kamena (ćilibar, granit, staklena pasta) čineći na taj način dopunski ukras nakitu.

Posebno su interesantne minđuše s predstavom volovskih glava od zlata i granita, koje datiraju iz IV-III vijeka p.n.e., helenistički period.

Pošta Crne Gore u okviru izdanja ,, Euromed Postal Mediteranski ručno rađeni nakit Minđuše iz antičke Budve ” publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Romana Pehar, grafička dizajnerka iz Kotora