NEZAVISNOST

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Jadranka Simonović
Štampa:
Offset CPU Sarajevo
Papir:
CPL 105 gr.
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42,00x29,00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,50 EUR
Tiraž:
25 000
FDC:
1

Opis