Pomorska arheologija ili antički gradovi Mediterana – Antički Risan

Pomorska arheologija ili antički gradovi Mediterana – Antički Risan

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42.00 X 28.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1

Opis

Antički Risan bio je prijestonica ilirskog plemena Ardijejaca, koji su formirali moćnu državu i pokorili okolna ilirska plemena kontrolišući trgovačke puteve i na moru i na kopnu. Najčuvenija vladarka Risna bila je ilirska kraljica Teuta.

O značaju grada u antičkom periodu svjedoče arheološki predmeti, a jedan od najznačajnijih je novac kralja Balajoša, ilirskog vođe koji je nastavio da vlada nakon poraza kralja Gencija od strane Rimskog carstva.

Pošta Crne Gore u okviru izdanja “Pomorska arheologija ili antički gradovi Mediterana Antički Risan” publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.
Dizajnersko rješenje: Romana Pehar, slikarka iz Kotora.