Radost Evrope

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Snežana Pupović
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 X 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
30 000 serija
FDC:
1

Opis

Pošta Crne Gore, u okviru izdanja „Radost Evrope”, publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana. Na marki je stilizovano prikazan kosmonaut u svemiru, okržen planetama i zijezdama.Crtež simbolično predstavlja beskrajno prostranstvo dječije mašte.

Dizajnersko rješenje: Snežana Pupović, grafička dizajnerka iz Podgorice.