“Sport”

%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Đorđije Radević
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell (Chancellor Litho PVA GUM 102 GM/2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35.37x29.22 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
1,75 EUR (0,80 i 0,95)
Tiraž:
15 000 serija
FDC:
2,1

Opis