Stari grad Budva

Stari grad Budva

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"Golbi" – Podgorica
Papir:
Fedrigoni
Župčanje:
13 ¼
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 x 35.00 mm
Šalt. tabak:
5+1 maraka
Nominala:
0.40 €
Tiraž:
30 000
FDC:
1

Opis

Stari grad, najprivlačniji dio Budve, ima bogatu istorijsku prošlost. Podignut je na ostrvcu koje je pješčanom prevlakom bilo spojeno s kopnom i tako preraslo u poluostrvo. Stari grad čini jedinstvenu arhitektonsku i urbanističku cjelinu koja kao naselje postoji još od antičkih vremena. Istorijski izvori, pisani spomenici i bogatstvo arheološkog materijala ukazuju na to da Budva predstavlja jedan od najstarijih urbanih centara na Jadranu.

Pošta Crne Gore u okviru izdanja “Turizam Stari grad Budva” publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Romana Pehar, grafička dizajnerka iz Kotora