Staro poštansko sanduče

Staro poštansko sanduče

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Milva Milić
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 X 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
30 000 serija
FDC:
1

Opis

Prijedlog o postavljanju prvog poštanskog sandučića na Cetinju i unapređenju poštanskog saobraćaja, knjaz Nikola dobio je od Jana Vaclika, publiciste i političara, crnogorskog konzula u Skadru. Preporuka koju je Vaclik dao putem pisma 1863. godine, imala je za cilj da ukaže na važnost međunarodne komunikacije i razvijene poštanske službe, kao preduslova za sveukupni prosperitet, bez kojeg se jedna moderna država nije mogla ni zamisliti.
Prvo poštansko sanduče bilo je crvene boje, sa grbom knjaževine i oznakom pošte.
Pošta Crne Gore u okviru izdanja Dan marke – Staro poštansko sanduče, publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.
Dizajnersko rješenje: Milva Milić, grafička dizajnerka iz Podgorice