Sveti Tripun u Kotoru – 1200 godina

Sveti Tripun u Kotoru – 1200 godina

%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Ana Matić i Hrvoje Šercar
Štampa:
"ZRINSKI" Čakovec, Hrvatska
Papir:
bijeli gumirani 102 grama
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
29,82 x 35,50 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
1 EUR (0,50 + 0,50)
Tiraž:
40 000 serija i 2000 FDC
FDC:
1

Opis