TURIZAM 2008

%tip%
%tip%
%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Ana Pajović
Štampa:
"Magyzr SZO" - FORUM Novi Sad
Papir:
Tullis Russell (CQ QUALITY STAMP PVA GUM 102GM2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
4
Dimenzije:
42,00 x 35,00 mm
Šalt. tabak:
5+1
Nominala:
0,25, 0,40, 0,50 i 0,60 EUR
Tiraž:
28 000 serija, 10 000 karneta, po 1000 FDC
FDC:
2, 4, 1

Opis