“Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2011”

“Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2011”

%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Adela Zejnilović, Zoran Popović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell (Chancellor Litho PVA GUM 102 GM/2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35,37 X 29,22mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR; 0.40 EUR
Tiraž:
50 000 serija
FDC:
2

Opis