“Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2012”

“Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2012”

%tip%
%tip%
%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Zoran Popović i Đorđije Radević
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell (Chancellor Litho PVA GUM 102 GM/2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
4
Dimenzije:
35,37 mm x 29,22mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
2,45 EUR
Tiraž:
30 000 serija
FDC:

Opis