“Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2014”

“Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2014”

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Darko Vučković
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell (Chancellor Litho PVA GUM 102 GM/2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35.37x29.22 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
1,25 EUR (0,30 i 0,95)
Tiraž:
20 000 serija
FDC:
2

Opis