“Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2019.”

“Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2019.”

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Lana Bulatović
Štampa:
"Forum” Novi Sad
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
50 000 serija
FDC:
1

Opis