“Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2020”

“Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2020”

%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Zorana Tošić, Una Đuranović
Štampa:
"Forum” Novi Sad
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,70 EUR
Tiraž:
80 000 serija
FDC:
2

Opis