Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2021. – Kana Radević

Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2021. – Kana Radević

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Romana Pehar, Adela Zejnilović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35,00x29,00mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,70 EUR
Tiraž:
80 000 serija
FDC:
2

Opis

Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2021. – Svetlana Kana Radević

Svetlana Kana Radević jedna je od najznačajnijih arhitektica Cme Gore. Svojim radom obilježila je moderni pokret u Cmoj Gori i postavila standard koji je teško dostići.

Karakteristika njenih arhitektonskih ostvarenja je izbor materijala i aktivno učešće u kreiranju ambijenta.

Među značajnijim djelima Svetlane Kane Radević su: hotel “Podgorica”, Autobuska stanica u Podgorici, Hotel “Mojkovac”, Spomen-kompleks na Barutani, Dječiji vrtić na Cetinju.

Dobitnica je više priznanja i nagrada.

Pošta Crne Gore u okviru izdanja “Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2021. – Svetlana Kana Radević” publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje uradila je Romana Pehar, slikarka iz Kotora.