Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2023 Miodrag Bulatović

Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2023 Miodrag Bulatović

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 X 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
30 000 serija
FDC:
1

Opis