“Uspjesi rukometašica Crne Gore”

“Uspjesi rukometašica Crne Gore”

%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Zoran Popović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell (Chancellor Litho PVA GUM 102 GM/2)
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
42.00x28.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,60 EUR
Tiraž:
10 000 serija
FDC:
1

Opis