“ZAŠTITA PRIRODE – Nacionalni park Biogradska gora “

“ZAŠTITA PRIRODE – Nacionalni park Biogradska gora “

%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
"Forum” Novi Sad
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 x 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,50 EUR
Tiraž:
50 000 serija
FDC:
1

Opis