Zaštita prirode – Rijeka Sutorina

Zaštita prirode – Rijeka Sutorina

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Ivana Kadić
Štampa:
"Blicdruk", Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00X35.00
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,50EUR
Tiraž:
30 000
FDC:
1

Opis

Zaštita prirode

Ušće rijeke Sutorine

Rijeka Sutorina, najveći hercegnovski tok, duga je oko devet kilometara. Uliva se u Hercegnovski zaliv i pripada Jadranskom slivu.

Područje sliva rijeke pripada zoni mediteranske klime. U geološkoj građi terena, na ovom području učestvuju stijenske mase trijaske, jurske, kredne paleogene i kvartarne starosti.

Taloženjem mineralnih nanosa Sutorine i morske vode, uz učešće specifičnog svijeta morske flore i faune, nastaje igaljski peloid (blato), čuveno po svojim ljekovitim svojstvima.

Zagađenje ovog područja ozbiljno ugrožava rijeku i dalju valorizaciju svih njenih potencijala.

Pošta Crne Gore u okviru izdanja „Zaštita prirode – Ušće rijeke Sutorine“ publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje ovog izdanja potpisuje Ivana Kadić, grafička dizajnerka iz Podgorice.