Znamenja Crne Gore

Znamenja Crne Gore

%tip%
%tip%

Kataloške informacije

Autor:
Axis studio
Štampa:
Offset CPU Sarajevo
Papir:
CPZ 105 gr.
Župčanje:
češljasto 13 1/4
Broj maraka:
4
Dimenzije:
29,82x35,50 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
1,75 EUR
Tiraž:
2 000 000
FDC:
4

Opis