Inspekcija rada: Nijesu ispunjeni uslovi za štrajk

Inspekcija rada: Nijesu ispunjeni uslovi za štrajk

Pošti Crne Gore je dostavljeno Obavještenje Inspekcije rada u kojem postupajući inspektor konstatuje da nijesu ispunjeni zakonski uslovi za stupanje u štrajk i upozorava subjekt nadzora da su za postupanje suprotno odredbama Zakona o štrajku definisane kaznene odredbe prema kojima će se za prekršaj, kaznom od 500 do 1.000 eura, kazniti zaposleni, članovi štrajkačkog odbora, član štrajkačke straže i predstavnik sindikata zavisno od učinjene povrede.

Pozivamo Štrajkački odbor i zaposlene da poštuju propise i naloge nadležnih državnih organa.

Pozivamo i nadležne državne organe da u skladu sa zakonom reaguju i preduzmu mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Zahvaljujemo se zaposlenima koji nijesu dozvolili da se ugrozi funkcionisanje Pošte Crne Gore i koji su svojim odgovornim odnosom obezbijedili proces rada.