Izazovi saradnje visokoobrazovnih institucija i Pošte Crne Gore

Izazovi saradnje visokoobrazovnih institucija i Pošte Crne Gore

Saradnja visokoobrazovnih institucija koje školuju kadrove neophodne poštanskom sistemu i Pošte Crne Gore je put do osnaživanja kadrovskih potencijala i kreiranja zajedničkih projekata koji mogu biti značajni za razvoj Kompanije, rečeno je na danas održanom sastanku u Pošti Crne Gore kojem su prisustvovali dekan i profesorice budvanskog Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku, prof. dr Vujadin Vešovićprof. dr Estera Rakićprof. dr Nataša Gospić, te profesorica Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dragana Šarac, Izvršni direktor Pošte Crne Gore Dragan Tufegdžić, članovi top menadžmenta Kompanije i njihovi saradnici. 

Tokom sastanka predstavljene su neke od mogućnosti finansiranja zajedničkih projekata iz Erasmus + i IPA fondova, prvenstveno projekata koji se odnose na izgradnju kadrovskih kapaciteta (Capacity Building).  Gosti Pošte Crne Gore podijelili su svoja iskustva i informacije u vezi sa realizovanim projektima i planovima. Ponudili su saradnju na izradi zajedničkih prijedloga projekata kojima bi se apliciralo prema evropskim fondovima. Na sastanku je najavljena dalje komunikacija i saradnja.