Konkurs za likovna rješenja poštanskih maraka

Konkurs za likovna rješenja poštanskih maraka

Pošta Crne Gore objavila je Konkurs za izbor likovnih rješenja za izdanja prigodnih poštanskih maraka prema usvojenom Programu izdavanja za 2023. godinu. Sva izdanja navedena su u Programu izdavanja prigodnih poštanskih maraka za 2023. godinu, koji je sastavni dio ovog Konkursa.