Menadžment i sindikati nastavljaju pregovore u ponedjeljak

Menadžment i sindikati nastavljaju pregovore u ponedjeljak

Pregovori između rukovodstva i predstavnika sindikata zaposlenih u Pošti Crne Gore biće nastavljeni u ponedjeljak.

Na današnjem sastanku, kojem su prisustvovali predstavnici menadžmenta, Jedinstvenog sindikata i Nove sindikalne organizacije, razgovarano je o ponudi rukovodstva koja podrazumijeva povećanje od 11% za zaposlene koji ne čine menadžment. Povećanju bi prethodile izmjene kolektivnog ugovora na način da se približe koeficijenti zaposlenih i onih koji čine menadžment, odnosno da se prag od koeficijenta 5.0 podigne na 5.5 i da se svi niži koeficijenti proporcionalno podignu.

Takođe, predložena je izrada i usvajanje pravilnika o varijabilnom dijelu zarade, prema kojem bi se zarada mogla uvećati za još dodatnih do 10% mjesečno zaposlenima sa dobrim rezultatima rada, odnosno koji dostignu normu rada koja bi bila sporazumno definisana sa oba reprezentativna sindikata.

Podsjetimo, zaposlenima sa najnižim koeficijentom je u maju ove godine povećana  zarada za 10 odsto, te bi se sa sadašnjom ponudom ostvarila mogućnost povećanja zarade zaposlenima sa dobrim rezultatima rada do 31% odsto u toku ove godine.

Pregovori će biti nastavljeni u ponedjeljak.

Zajednički zaključak predstavnika sindikata i menadžmenta je da je važno što prije doći do rješenja.