M:tel servisom do brzog i sigurnog plaćanja računa u Pošti Crne Gore

M:tel servisom do brzog i sigurnog plaćanja računa u Pošti Crne Gore

Sa ciljem da svojim korisnicima obezbijedi lak, ekspresan i bezbjedan način plaćanja računa, Pošta Crne Gore je uvela novi M.tel servis za automatsku evidenciju uplata.

Implementacijom M:tel servisa za automatsku evidenciju uplata u šalterskoj aplikaciji na svim šalterima Pošte Crne Gore, korisnici će dobiti isti kvalitet informacija bilo da se nalaze u M:tel shopu ili u poslovnici Pošte CG.

Pošta Crne Gore je na ovaj način omogućila velike benefite za korisnike:

  • Korisnici će, nakon uspješnog plaćanja, biti automatski uključeni;
  • Korisnici će biti sačuvani od  isključenja 7 dana od dana uplate (za slučaj da se kasni sa rasknjižavanjem računa). Na taj način se smanjuje broj korisnika koji u danima kada su isključenja imaju reklamaciju jer su uplatili dug koji još uvijek nije rasknjižen;
  • Povezivanje  sa m:tel servisima preko kojih Pošta dobija tačne informacije o korisniku, kao i o iznosu duga.