Nova sistematizacija za novu Poštu

Nova sistematizacija za novu Poštu

Odbor direktora Pošte Crne Gore, na prijedlog Izvršnog direktora Kompanije, usvojio je novi Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u Pošti Crne Gore.

Novi Pravilnik o sistematizaciji nije usvojen radi „premještanja i namještanja“, kako je u prošlosti rađeno u većini državnih firmi, već radi ostvarenja razvojne vizije i budućnosti Kompanije.

Ovaj dokument predstavlja mapu puta kojim Pošta Crne Gore treba da ide. Spajanje tradicionalnog i modernog, hrabar izlazak na tržište i pridobijanje novih klijenata su imperativ. Moramo se pokrenuti i Poštu Crne Gore pozicionirati kako zaslužuje. Nova sistematizacija je prvi korak i ima za cilj da kompletan sistem postane istinska ekspres pošta.

Prodaja i marketing neće biti puka administracija, kao do sada, već motor za povećanje prihoda. Biće riječ o moćnoj službi koja neće čekati već pronalaziti buduće klijente i partnere i razgovarati sa njima. Samo ovakvim, proaktivnim pristupom, možemo našu Poštu Crne Gore, koja je okoštala u mnogim segmentima, učiniti jakom i moćnom.

Razvoj, inovacije i implementacija moćnog integrisanog sistema postavljeni su kao prioritet. Obezbijedićemo mnogo veća finansijska sredstva kako bi poslovni procesi mogli biti kontrolisani u svakom segmentu. Implementacijom ovog sistema nećemo imati problem da naplatimo univerzalni neto trošak. Pošta je upravo zbog ovoga izgubila milione eura koje nije naplatila. Ovog problema u bliskoj budućnosti neće biti.

Formiranje logističko – distributivnih centara, ne samo u Podgorici, nego na primorju i sjeveru Crne Gore u planu su za period do 2025. godine.

Jačanje elektronskih servisa, usluga hibridne pošte, ER pisma, štamparije, špedicije, digitalne arhive su naši proizvodi koje ćemo ponuditi tržištu ispunjavajući sve pretpostavke kvaliteta i efikasnosti.

Post expess služba će biti broj jedan u Crnoj Gori. Niko ne može i neće biti u prilici da ponudi bolju uslugu brze dostave od Pošte Crne Gore, koja ja prisutna na 150 lokacija u državi, u svakom gradu i selu.

Ubijeđeni smo da Pošta Crne Gore može i mora. Bićemo svi svjedoci da može bolje i brže. Građani moraju biti svjesni da se poslije 30 godina ne može sve riješiti za nekoliko mjeseci, ali ovdje smo da riješimo i riješićemo!

Nema razloga da se naši zaposleni plaše promjena, jer su ove promjene za dobro svih. Odgovoran radnik i službenik može biti samo zadovoljniji. Dakle – nema straha, nego svi zajedno za Poštu Crne Gore, za njenu svijetlu budućnost u koju duboko vjerujemo!

POŠTA CRNE GORE