(!)(!)OBAVJEŠTENJE(!)(!)

(!)(!)OBAVJEŠTENJE(!)(!)

Pošta Crne Gore obavještava svoje korisnike da ne nasijedaju na poruke koje im ovih dana stižu od nepoznatih pošiljalaca, a u kojima se od njih zahtijeva da popune anketu kako bi dobili nagradu, a zatim i da ostave podatke sa kreditne kartice.

Pošta Crne Gore nije pošiljalac ovih poruka!

Zbog mogućnosti da se prouzrokuje izvjesna šteta korisnicima, molimo ih da SMS poruke ne uzimaju kao relevantan izvor informisanja, i da validnost sličnih poruka provjere kod operatera u najbližoj poslovnici Pošte.

Slične zloupotrebe loga i imena Pošte Crne Gore u posljednje vrijeme sve su učestaliji, ali ćemo kao odgovorna kompanija, a s namjerom da zaštitimo sve naše korisnike, preduzeti sve neophodne korake kako bismo spriječili ovakve i slične prevare.