Obavještenje o postupanju Pošte Crne Gore u vezi sa protivpravnim prenosom prava svojine nad nepokretnostima

Obavještenje o postupanju Pošte Crne Gore u vezi sa protivpravnim prenosom prava svojine nad nepokretnostima

Obavještavamo građane i zaposlene da je Pošta Crne Gore podnijela tužbu za utvrđivanje prava svojine i obavijestila specijalno državno tužilaštvo o protivpravnom prenosu prava svojine nad imovinom Pošte Crne Gore.  Zbog pravilne i blagovremene informisanosti javnosti i svojih zaposlenih rukovodstvo Kompanije osjeća obavezu da  objasni sljedeće:

Vlada Crne Gore nije usvojila Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore za 2021. godinu. Razlog je nalaz nezavisnog revizora prema kojem postoji neadekvatan tretman imovine Pošte Crne Gore u katastru nepokretnosti u odnosu na poslovne knjige Pošte Crne Gore.

Naime, od odluke Vlade Crne Gore 17.11.2011. godine kojom je sprovedeno restrukturiraranje Pošte i izvršena transformacija iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, kod Uprave za katastar i državnu imovinu su sukcesivno i različito vršene promjene upisa prava vlasništva na zemljištu i objektima Pošte Crne Gore, na način što su u najvećem dijelu predmetna svojinska i druga prava Pošte Crne Gore prevođena na Državu Crnu Goru, sa upisanim pravom raspolaganja na Vladu Crne Gore, te pravom upravljanja na Poštu Crne Gore.

Rukovodstvo Kompanije cijeni da je riječ o nezakonitim radnjama koje su sprovođene bez odluke Skupštine akcionara, odnosno bez odluke Vlade Crne Gore i koje su dovele do promjene vlasničke strukture na nepokretnostima i otvorile pitanje promjene vrijednosti kapitala Društva. Pristajanje na ovakvo nezakonito stanje vodilo bi smanjenju kapitala Pošte Crne Gore što bi nužno značilo da se u poslovnim knjigama prikaže višemilionski gubitak.

Posljedično, gubitak u poslovnim knjigama, bez obzira što nije uslovljen poslovnim rezultatima, doveo bi do smanjenja ukupanog fonda zarada za 10% u prvoj godini i dodatno 5% u narednoj kalendarskoj godini, kako je i predviđeno članom 10 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rukovodstvo Kompanije uvjerava građane i zaposlene da preduzima sve raspoložive pravne radnje kako bi zaštitilo imovinu Pošte Crne Gore i zarade svih zaposlenih.

Isto tako, očekujemo da nadležni državni organi preduzmu mjere i radnje koje će zaštiti Poštu Crne Gore i njene zaposlene od posljedica nezakonitog postupanja.