Obavještenje za korisnike

Obavještenje za korisnike

Obavještavamo naše korisnike da je epidemija Covid 19 uslovila brojna odsustva naših operatera, poštara i dostavljača, te da su moguća zakašnjenja u dostavi računa.

Zaposleni, posebno poštari, dostavljači i šalterski radnici Pošte Crne Gore su na prvoj liniji udara. I pored činjenice da Pošta, kao ozbiljna kompanija, preduzima sve mjere zaštite svojih zaposlenih, veliki je broj onih koji su pozitivni na Kovid.

Razlog je upravo taj, što naši zaposleni, bez obzira na okolnosti, moraju biti prisutni i dostupni svim građanima u svakom gradu i selu naše države.

Pošta Crne Gore obezbjeđuje zamjene kolega koji su na odsustvu, ali specifičnost poštanske tehnologije i vrijeme koje je potrebno poštarima za upoznavanje rejona ipak se odražavaju na brzinu dostave.

Još jednom sve naše korisnike molimo za razumijevanje i uvažavanje razloga eventualnog kašnjenja. Riječ je o vanrednim okolnostima.

Aktuelni menadžment Pošte Crne Gore ulaže napore da u budućem periodu Poštu Crne Gore učini modernijom i bržom kompanijom koja nudi kvalitetniju uslugu.