Podrška inicijativi NVO “Mladi Romi”

Podrška inicijativi NVO “Mladi Romi”

Gospodin Samir Jaha, izvršni direktor NVO „Mladi Romi“ razgovarao je danas sa Izvršnim direktorom Pošte Draganom Tufegdžićem i predsjednikom Odbora direktora Igorom Bulatovićem o mogućnostima zaposlenja mladih Roma koji su sada u završnim razredima srednje škole. Cilj projekta koji realizuje NVO „Mladi Romi“ je da učenike koji su u završnim razredima srednje škole, a koji ne planiraju dalje obrazovanje, usmjere na tržište rada i pomognu pri zaposlenju.

Direktor Tufegdžić i Predsjednik Bulatović prihvatili su inicijativu u vezi s angažovanjem jednog svršenog srednjoškolca iz romske populacije.